Canlı eğitimlerimiz başlamıştır, satın alma işleminden sonra bilet aktivasyonu otomatik tamamlanır.

BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

Amaç:

Geniş kullanım alanına sahip olan BEİER test eğitimimi ile; alanda çalışan uzmanlara, envanterin uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Kapsam:

Beier Cümle Tamamlama Testi; birey ve gurupların genel tutumlarını, eğilimlerini ve isteklerini belirlemek amacıyla geliştirilmiş bir testtir.

Klinik çalışmalarda da kullanıldığı gibi, bireyi tanıma, geçmiş ve geleceğe karşı tutumlarını belirleme, aile, arkadaş ilişkilerine yönelik amaçlı öğrenci guruplarına alanında kullanılmaktadır.

Çocuk, ergen ve yetişkinlerin; geleceğe, yeteneklerine, karşı cinse, anne-babalarına, iş veya okula karşı tavırları; kendilerine güvenleri, korku ve kaygıları, suçluluk duyguları ve çeşitli durumlara karşı olan tepkileri hakkında bilgi verir.

Herhangi bir etkilenme ya da yardım söz konusu olmadığından, cümleler tamamen bireyin tutum ve davranışları ile iç dünyasını sergilemektedir.

Testin, birçok güçlü yönü bulunmaktadır.

İçerik:

8-16 yaş gurubu çocuk ve gençlere uygulanan A formu ve 16 yaş üstü bireylere uygulanan B formu, eğitimde Word dosyası halinde sunulacaktır.

Testin alt boyutları;

 • Geçmişe karşı tavırlar,
 • Geleceğe karşı tavırlar,
 • Benlik duygusu,
 • Anne algısı,
 • Baba algısı,
 • Ev ve aile ilişkilerine karşı tavırlar,
 • Arkadaşlara karşı tavırlar,
 • Otoriteye karşı tavırlar,
 • Korku ve endişeler,
 • Suçluluk duyguları,
 • Okul ve işe karşı tavırlar,
 • Karşı cinsle olan ilişkilere karşı tavırlar,
 • Genel tavırlar.

Eğitmen:

Uzm. Pedagojik & Psikolojik Danışman  Duygu Aydın

 

Eğitim Ücreti:

100 TL

Belge:

Ruh Sağlığı Derneği Digital Sertifika verilecektir.

Ruh Sağlığı Derneği ve Kim Psikoloji onaylı “Uygulayıcı Sertifikası”


100 ₺ + KDV
|
Psk. Dan. Duygu Aydın