Canlı eğitimlerimiz başlamıştır, satın alma işleminden sonra bilet aktivasyonu otomatik tamamlanır.

Kurumsal Danışmanlık Eğitimi

Kurumsal Danışmanlık Eğitimi

-“Kurum Kültürü Analizi”

– “Değişimi Yönetmek”

– “Etkili İnsan Kaynakları Yönetimi”

-“Hedeflerle Yönetim”

-Koç & Mentör Liderlik

 

Amaç:

Farklı Alanlarda Hizmet Veren Resmi Ve Özel Kuruluşlara, KOBİ’lerden, Okul Ve Sağlık Kurumlarına dek Danışmanlık & Koçluk Hizmeti Veren ya da Vermek İsteyen Alan Çalışanlarının Bilgi Ve Becerilerini arttırmak hedeflenmektedir.  Böylelikle Hedef Belirleme ve Hedefe ulaşma stratejileri ile örgütlerin geliştirilmesinde, Kurum Danışmanları Ve Yöneticilerine Rehberlik Etmek ana amaçtır.

Kapsam:

  Büyük resmi görerek, Kriz dönemleri dâhil olmak üzere;

– Örgütlerin gelişen, yenilikçi, rekabetçi güçlerini korumaları,

-Yöneticilerin koçluk teknikleri ile stresle baş etme ve etkili liderlik becerilerinin geliştirilmesi,

– Kalite Kültürü doğrultusunda çalışanlarda takım ruhu oluşturma,

-Zamanı verimli Kullanma,

– Hâkim Kültürel atmosferin, İç/dış Müşteri Memnuniyeti, Nitelik Ve Sürekli Gelişimi Hedefleyen Kalite kültürü ile değiştirilmesi.

İçerik:

 

5 Modüle Ek olarak Ağustos ayında ücretsiz süpervizyon verilecektir.

1.Modül: 15 Temmuz:  Liderin Kişisel Ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi: “LİDERLİK ÇARKI” Ve “ABCDE” Tekniği

 • Güçlü Yönlerini Keşif,
 • Psikolojik Güç,
 • Dayanıklılık,
 • Stres Yönetimi,
 • Rekabet Gücü.

2. Modül: 16  Temmuz : Liderin İletişim Ve Çatışma Çözümü Becerilerinin Geliştirilmesi: “SAMURAY” Tekniği, “OKEY KAPSÜLÜ” Ve “ÇATIŞMA STRATEJİLERİ” İle Etkin Liderlik

 • Etkili İletişim,
 • Beden Dili,
 • İç İletişim,
 • Çatışma Çözümü,
 • Koç & Mentör Yöneticilik.

3. Modül: 17 Temmuz * Etkili İnsan Kaynakları Yönetimi: “5N1K” Tekniği İle Bütünsel Takım Koçluğu Ve Zaman Yönetimi

 • Bütünsel Takım Koçluğu Modeli,
 • Takım Ruhu Ve Örgütsel Adanmışlığı Geliştirme,
 • Güven Oluşturma Ve “Takım Anlaşması”,
 • Takımın Hedeflerine Ulaşmasındaki Engeller; “Gölgeler Ve Nişancılar”,
 • Etkili Zaman Yönetimi; “Ataleti Yenme” Tekniği

 

4.Modül: 20 Temmuz Hedeflerle Yönetim: “ÖRGÜTSEL GELİŞİM ÇARKI” Ve “3N” Koçluk Tekniği

 • Vizyon-Misyon Oluşturma,
 • Hedef oluşturma,
 • Planlama,
 • Uygulama,
 • Değerlendirme Ve Yeniden Planlama

5.Modül: 21 Temmuz Örgüt Kültürü Ve Kalite Odaklı Yönetim: “Rekabetçi Değerler” Modeli İle Örgüt Kültürü” Ve “Liderlik Biçimi” Analizi İle “Büyük Resim” Tekniği

1- Rekabetçi Değerler Modeli İle Örgüt Kültürü Ve Yönetim Biçimleri Analizi

 1. Örgüt Kültürü Analizi Alt Boyutları Analizi;

1.Örgütsel Liderlik,

2.Çalışanların İdaresi,

3.Örgütsel Bağlar,

4.Örgütsel Yoğunluk,

5.Örgütsel Karakteristikler,

6.Başarı Ölçütleri.

B.Yönetim Tarzı Alt Boyutları;

 1. Klan / Gurup
 2. Hiyerarşi
 3. Girişimci-Yenilikçi /Anti-Bürokrasi
 4. Pazar/ Rekabet

2- TKY Kültürü İle Geleneksel Yönetim Kültürü Karşılaştırması

3- Örgütün Belirlenen baskın kültür tipi, yönetim biçiminden kaynaklanan olumsuz kültürel atmosferin;

– İç/dış Müşteri Memnuniyeti Ve

-Nitelik Ve Sürekli Gelişimi Hedefleyen Kalite kültürü ile değiştirilmesi sürecine Liderlik Etmek.

 

 

Eğitmen:

Duygu AYDIN; Yönetim Bilimleri Uzmanı, Psikolojik Danışman, Koç, Mentör Ve Psikoeğitim Uygulayıcısı.

Belge:

5 Modülün tamamını alan katılımcılara; Ruh Sağlığı Derneği Ve Kim Psikoloji Onaylı Uygulayıcı Sertifikası


330 ₺ + KDV
|
Psk. Dan. Duygu Aydın