Canlı eğitimlerimiz başlamıştır, satın alma işleminden sonra bilet aktivasyonu otomatik tamamlanır.

Terapötik İttifak Atölyesi (Türkçe Simültane Çeviri)

Terapötik İttifak Atölyesi (Türkçe Simültane Çeviri)

Bu eğitim çalışması ittifakın ve İttifak Odaklı Çalışma modelinin, kırılma (iletişimde karmaşıklıkların göstergeleri) ve onarma (iletişim geliştirme stratejileri ve düzeltici bir tecrübe) üzerinde durarak bütünleyici bir formülasyonunu sunuyor. Prof. Dr. Christopher Muran ve Prof. Dr. Catherine Eubanks, geriçekilme (geri hamleler) ve yüzleştirme kırılmalarını (karşıt hamleleri) tanımlıyor, tekrardan terapi içinde yapılan tartışmalar ya da kırılmaların altındaki arzuları, ihtiyaçları anlamak için onarma temelleri ve stratejileri sunuyor ( üst iletişim yoluyla: iletişim sürecindeki iletişimin açılmasıyla birlikte). Sunulmuş olan tanımlamalar, kurallar ve stratejiler Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü’nün desteğini alan araştırmaya dayanıyor ve atölye çalışması sırasında video açıklamalarıyla netleştirilecekler.
Öğrenme Hedefleri:
1.Amaçlı birliktelik ve etkili bağdan öznelerarası tartışmaya kadar ittifağın bütünleyici formülünü açıklamak.
2.İttifak kırılmalarını hem danışan hem de terapist için negatif bir süreç olarak tanımlamak. (yüzleştirme ve geriçekilme işaretlerini kapsayarak)
3.İttifak gelişimi ve kırılma onarma stratejilerini doğrudan ve anlamlı şekilde müdahaleyle uygulamak.


250 ₺ + KDV
|
Prof. Dr. Christopher Muran and Prof. Dr. Catherine Eubanks